Spoločnosť Regiolux s.r.o. sa zaoberá poradenstvom a asistenciou pre obce i súkromných podnikateľov pri žiadaní dotácií zo štátneho rozpočtu a fondov Európskej únie. Celý proces zabezpečujeme od začiatku a po zistení klientových priorít spracujeme jednotlivé projekty až k  žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Túto službu robíme na "kľúč", klient už iba podpíše hotové dokumenty, za ktorých administratívnu správnosť ručíme. V prípade záujmu klienta zabezpečíme celý proces implementácie, vrátane projektového a finančného manažmentu, monitorovacích správ a vyúčtovania projektu.

S nami ste bližšie k ďalším prostriedkov na rozvoj Vašej obce alebo podnikania.

Regiolux s.r.o. vznikla v roku 2015, ale využíva 15 ročné skúsenosti odborníkov tejto oblasti. Nesľubujeme Vám zázraky a 100% získanie prostriedkov, ale garantujeme, že našu prácu odvedieme na 100%.

Projekty na dotácie z Fondov EÚ a ďalších zdrojov

Naša práca začína po Vašom oslovení a požiadavky, na čo by ste chceli získať financie. V zásade neexistuje projektový zámer, ktorý by sa nepodarilo nájsť zdroj podpory. Našou prácou je tento zdroj nájsť a formulovať Váš zámer tak, aby bolo možné naň žiadať prostriedky. Zabezpečíme prípravu žiadosti so všetkými náležitosťami, okrem zabezpečenia príloh, ktoré môžete zabezpečiť len vy ako žiadateľ (potvrdenia z poisťovní, daňového úradu a podobne). V prípade Vášho záujmu môžeme zabezpečiť i tieto náležitosti po vystavení plných mocí.

Po schválení žiadosti naša práca nekončí, garantujeme Vám bezproblémovy priebeh projektu, jeho vyúčtovanie i následný monitoring.

Programy rozvoja obcí a miest

Programy rozvoja obcí a miest (PRO) spracovávame ako živé a praktické dokumenty. Program spĺňa všetky náležitosti v zmysle zákona č. 539/2008 v znení zákona č. 309/2014 Z.z. Program reflektuje reálne možnosti rozvojových aktivít obce a je zakončený analýzou čerpania štrukturálnych fondov pre obec na roky 2014-2020.

PRO slúži pre obec ako manuál, v ktorom má zahrnuté všetky svoje financovateľné projektové zámery a v rámci analýzy presne priradené k externému zdroju financovania. Samozrejme k našim službám patrí i sledovanie aktuálnych vyziev a upozornenie obce, že na projektový zámer sa už môže podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok.

Analýzy dotácii pre podnikateľov

V programovom období 2014-2020 sú veľké možnosti pre čerpanie fondov EÚ pre podnikateľské subjekty. Pre Vašu spoločnosť vypracujeme analýzu na mieru podľa Vašich požiadaviek a priorít.

Analýza zahŕňa

Referencie

Programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí zásobníky projektov pre štrukturálne fondy do roku 2014

Programy rozvoja obce 2014-2020

Spracovanie a implementácia žiadostí o dotácie

K našim klientom patria mestá a obce: Trenčín, Trenčianske Teplice, Trenčianska Teplá, Trenčianske Teplice, Horné Srnie, Dolné Kočkovce, Nemšová, Ladce, Zliechov, Čičmany, Dubodiel, Mníchova Lehota, Trenčianske Stankovce,Trenčianska Turná, Horňany

Našich klientov z biznis prostredia v rámci diskrétnosti a ochrany obchodných informácií nezverejňujeme

Kontakt